deelsessie Sportplatform over vrijwilligers

Begin

28-02-2024 om 18:00

Einde

28-02-2024 om 20:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

CKV Albatros, Sportcomplex Develstein, Develsingel 7A, Zwijndrecht

met als thema: “Hoe creëer je betrokkenheid van vrijwilligers bij je sportvereniging nu en in de toekomst??”

met als thema: “Hoe creëer je betrokkenheid van vrijwilligers bij je sportvereniging nu en in de toekomst??”
Start met paneldiscussie met diverse sportclubs en de wethouder Sport.
Onderwerpen die bijvoorbeeld aan de orde kunnen komen:
• Wat kunnen we van elkaar leren?
• Hoe gaan jullie om met vrijwilligers (rechten, plichten)?
• Wat is er leuk aan vrijwilligerswerk?
• Hoe betrek je jongeren?
• Hoe kan de gemeente helpen?
- Hoe vRIJWILLIGERSWAARDEREN, BETREKKEN
Aanmelden per mail: sport@zwijndrecht.nl

Cookie-instellingen