Informatiemarkt Noodopvang Zwijndrecht Hotel Ara

Begin

22-01-2024 om 16:30

Einde

22-01-2024 om 21:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

LOKET ZWIJNDRECHTSE WAARD, Laurensvliet 2R 3331 HW Zwijndrecht

Gemeente Zwijndrecht ziet mogelijkheden voor de opvang van asielzoekers.

Gemeente Zwijndrecht ziet mogelijkheden voor de opvang van asielzoekers.
In hotel Ara (Veerweg 10) kunnen vanaf het voorjaar tot 300 asielzoekers tijdelijk worden opgevangen, om de opvang in Ter Apel te ontlasten.
Er wordt een dringend beroep gedaan op gemeenten om asielzoekers op te vangen, omdat de opvang in Ter Apel overvol is.
Het college wil hieraan bijdragen, maar ook rekening houden met de belangen van de inwoners van Zwijndrecht.
Daarom is gezocht naar een locatie die geen extra druk geeft op de woningmarkt, geen extra geld kost voor de gemeente en kwetsbare buurten niet verder belast.
Er is nu een locatie gevonden die aan deze voorwaarden voldoet.
In hotel Ara kunnen vanaf het voorjaar van 2024, tot 300 asielzoekers worden opgevangen voor een maximale periode van drie jaar.
De locatie ligt buiten de bebouwde kom, legt geen druk op de woningmarkt en is tijdelijk.
Met deze locatie heeft de gemeente Zwijndrecht de mogelijkheid om asielzoekers op te vangen, op een manier die  minimale druk legt op de Zwijndrechtse samenleving.
Het college heeft aan het Rijk en het COA laten weten dat de gemeente alleen bereid is tot het opvangen van asielzoekers als  dit geen extra kosten met zich meebrengt en als Zwijndrecht wordt ondersteund in het herstellen van de veerkracht van de gemeente.
Het resultaat is dat er goede afspraken zijn gemaakt met de organisatie die de opvang van asielzoekers regelt, het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA).
De afspraken gaan bijvoorbeeld over dagbesteding, veiligheid en onderwijs.
In de afspraken staat ook dat het COA een extra financiële bijdrage levert.
Met het Rijk is afgesproken dat Zwijndrecht en het Rijk gaan samenwerken om de leefbaarheid en veiligheid in een aantal kwetsbare buurten te verbeteren.
Zo kan de opvang van asielzoekers bijdragen aan een veerkrachtiger Zwijndrecht.
Misschien hebt u vragen of zorgen over deze opvang.
De gemeente gaat graag met u in gesprek.
Daarvoor organiseren we informatiebijeenkomsten.
Direct omwonenden ontvangen hierover een brief.
U bent ook welkom.
Op maandag 22 januari organiseren we een informatiemarkt over de opvang van asielzoekers, van 16:30 - 21:00 uur bij Loket Zwijndrechtse Waard, Laurensvliet 2-R, 3331 HW Zwijndrecht.
De gemeenteraad vergadert later over de wensen en bedenkingen.
Informatie over deze vergadering wordt zo spoedig mogelijk gedeeld op de website van gemeente Zwijndrecht.
''We geloven dat we hiermee het goede doen voor de inwoners van Zwijndrecht én de mensen die moesten vluchten.
Door de afspraken met het Rijk kunnen we nog beter werken aan de veerkracht in onze wijken.
We zijn ervan overtuigd dat dit bijdraagt aan de diversiteit en kracht van gemeente Zwijndrecht.'', aldus wethouder Robert Kreukniet.
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de projectleiders via
huisvestingdoelgroepen@zwijndrecht.nl

0  reacties

Cookie-instellingen