Colecteweek Leger des Heils

Begin

27-11-2023 om 00:00

Einde

03-12-2023 om 00:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

LEGER DES HEILS, Burgemeester Jansenlaan 151, 3331 HG Zwijndrecht

De Leger des Heils collecteweek 2023 is van 26 november tot en met 2 december.

De Leger des Heils collecteweek 2023 is van 26 november tot en met 2 december.
strijd met ons mee!
Doen wat we geloven
Veel mensen kunnen niet voldoen aan de vaak hoge en ingewikkelde eisen van de Nederlandse samenleving.
Er bestaat armoede, uitsluiting en eenzaamheid.
Tegelijkertijd is er vraag naar zingeving, spiritualiteit en verbondenheid.
Er staat druk op persoonlijke levens en de planeet.
Het Leger des Heils probeert de taboes op deze onderwerpen te doorbreken en strijd tegen deze problemen.
Veldwerk
Het Leger des Heils zoekt mensen die dak- of thuisloos zijn actief op.
Dit noemen we veldwerk.
We proberen de mensen die op straat leven en zorg mijden te vinden en bieden hen praktische hulp.
Zo slaan we een brug naar de verdere hulpverlening, bij wie deze mensen vaak niet in beeld zijn.
Onze laagdrempeligheid en doementaliteit.
Wij zijn onvoorwaardelijk betrokken bij mensen zonder helper.
Wij zijn in Nederland actief vanuit 431 vestigingen,
w.o. hulpverleningslocaties, buurthuiskamers, (kleding)winkels en geloofsgemeenschappen.
Wij zijn in 133 landen actief.
Geloof en zingeving in de buurthuiskamer
Ook in Zwijndrecht is er een buurthuiskamer
https://www.legerdesheils.nl/

Cookie-instellingen