Bijbels Oratorium ‘Nieuw Jeruzalem’ in de Bethelkerk

Begin

01-10-2023 om 16:00

Einde

01-10-2023 om 17:30

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Bethelkerk, Rotterdamseweg 73, 3332 AD Zwijndrecht

Ook in 2023 wordt er in de Bethelkerk te Zwijndrecht weer een Bijbels oratorium ten gehore gebracht.

Ook in 2023 wordt er in de Bethelkerk te Zwijndrecht weer een Bijbels oratorium ten gehore gebracht.
Het is inmiddels een traditie dat ieder jaar in oktober een oratorium wordt uitgevoerd.
Dit keer is gekozen voor het ‘Nieuw Jeruzalem’.
Een geheel Nederlandstalig muziekwerk dat ongeveer een uur duurt en geschreven is door componist Johan Bredewout, muziek.
Hans de Ruiter schreef alle teksten.
In dit Oratorium wordt in grote lijnen, het visioen van de apostel Johannes op Patmos uit De Openbaring van Johannes gevolgd.
De liederen worden afgewisseld met relevante lezingen uit het Oude Testament en uit de Evangeliën.
Ook is er ruimte voor samenzang.
In het oratorium komt de werkelijkheid van het ‘aardse’ Jeruzalem in schril contrast te staan tot het Nieuwe Jeruzalem waar Johannes van schrijft.
Maar we horen ook Zacharia al profeteren van die stad van vrede, trouw en gerechtigheid.
De troostvolle aankondiging van de bruiloft van het Lam en het lied
van de overwinnaars, voeren ons naar de bede: Kom, Here Jezus, Kom! Zo wil dit werk een uitdrukking zijn van het intense verlangen van de gelovigen aller
tijden die, vertrouwend op Gods Woord, uitzien naar de dag waarop Zijn rijk van vrede en gerechtigheid zal aanbreken.
Alle tranen zullen dan gedroogd zijn
als de gelovigen uit alle windstreken samenstromen in het Jeruzalem dat uit de hémel neerdaalt, waar Christus als koning heerst.
Er is gekozen voor zondagmiddag 1 oktober 2023 (Israël zondag), aanvang 16.00 uur. De uitvoerenden zijn bekende musici, die ook bijna allemaal vorig jaar
meewerkten: Arjan en Edith Post, trompet - Marjolein de Wit, - dwarsfluit - Jan Lenselink, vleugel - André van Vliet orgel – ds. Steven Kafoe, liturg en
het ‘Onlinekoor’ o.l.v. Peter Burger.
Het oratorium wordt mede mogelijk gemaakt door ondersteuning van diverse sponsoren èn een aantal Zwijndrechtse kerken, waaronder De Bethelkerk, de Develhof
en De Hoeksteen.
De kerk is open om 15.30 uur en de aanvang is 16.00 uur. De toegang is gratis maar bij de uitgang zal er een collecte gehouden worden
voor de onkosten.
0628571581
leenkoster53@gmail.com

Cookie-instellingen