Week Tegen Pesten

Begin

25-09-2023 om 00:00

Einde

30-09-2023 om 00:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Stichting School & Veiligheid organiseert de Week Tegen Pesten van 25 t/m 29 september 2023.

Stichting School & Veiligheid organiseert de Week Tegen Pesten van 25 t/m 29 september 2023.
De slogan van de Week Tegen Pesten 2023 is ‘Goed voor elkaar!’.
Zijn jullie goed voor elkaar? Dan hebben jullie het goed voor elkaar! Samen zorg je voor een gezellig en veilig groepsklimaat.
Doe ook mee van 25 t/m 29 september met de Week Tegen Pesten en maak een goede start in het nieuwe schooljaar, waarin
je met elkaar zorgt voor een fijne en veilige school.
‘‘Ik merk dat leerlingen steeds meer individualistisch worden. Maar uiteindelijk moeten we het samen doen.”
 Goed zijn voor elkaar; het klinkt eenvoudiger dan he is.
Soms botst het, zo ook op school.
Als leerling word je in een groep geplaatst met leeftijdsgenoten
die je niet zelf hebt uitgekozen.
Leeftijdsgenoten met wie je overeenkomsten hebt, maar ook een hoop verschillen.
En toch moet je het samen doen.
Het goede nieuws is: Samenleven kun je leren.
Maar hoe doe je dat met elkaar? Dat is een gezamenlijke opdracht.
Iedereen in de school heeft daarin een verantwoordelijkheid en kan op een positieve manier bijdragen aan het goed met elkaar omgaan.
Oftewel: het vormen van een fijne groep waarin pesten geen ruimte krijgt.
De school als oefenplaats
In een veilige omgeving kan je oefenen in het respectvol omgaan met elkaar.
Dat daar soms spanning bij komt kijken, kan ongemakkelijk zijn, maar ook verrijkend;
want zonder schuring geen glans.
Het laat de diversiteit zien van onze samenleving.
Verschillen horen bij een gezonde democratie.
Juist de omgang met medeleerlingen
die anders zijn of anders denken helpt leerlingen om onderlinge verdraagzaamheid te ontwikkelen en pesten tegen te gaan.
Dit vraagt oefening en ruimte
om fouten te mogen maken.
Dat is nodig om een sociaal veilige leeromgeving te creëren.
En juist van fouten maken leer en ontwikkel je samen.
Wanneer plagen pesten wordt
Veel leerlingen op de basisschool geven aan dat hij of zij in meer of mindere mate slachtoffer van pesten zijn.
Op het moment dat je qua gedrag, kleding, sociale vaardigheid, ras, seksuele geaardheid, godsdienst of afkomst afwijkt wordt dat aangegrepen om je daarmee te gaan pesten.
Bekende vormen van structureel pestgedrag zijn:
• buitensluiten
• doodzwijgen
• roddelen of publiekelijke voor schut zetten
• fysieke intimidatie, mishandeling, happy slapping
• verbale intimidatie
• afpersing
• beschadiging, vernieling, diefstal of kwijtmaken van eigendommen
• voortdurend kritiek op het slachtoffer uitoefenen
• cyberpesten
• bespotten
• treiteren
Pesten drijft het slachtoffer tot wanhoop, hij/zij verliest zijn/haar zelfvertrouwen, eigenwaarde, wordt angstig en krijgt daardoor een negatief zelfbeeld.
Het kan zulke erge vormen aannemen dat het slachtoffer van pesterijen géén andere uitweg ziet dan zelfmoord te plegen.
Wil jij de dood van een mede-leerling op je geweten hebben? Nee? Stop met Pesten, Hier en Nu!
https://www.weektegenpesten.nl/

Cookie-instellingen