Nationale  Inclusieweek

Begin

25-09-2023 om 00:00

Einde

02-10-2023 om 00:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Door diversiteit in al zijn vormen te omarmen en een omgeving te koesteren waarin ieder individu zich gewaardeerd en gehoord voelt, cultiveert het eenheid, respect en het gevoel ergens bij te horen.

Door diversiteit in al zijn vormen te omarmen en een omgeving te koesteren waarin ieder individu zich gewaardeerd en gehoord voelt, cultiveert het eenheid,
respect en het gevoel ergens bij te horen.
Als de wereld bestond uit mensen die allemaal hetzelfde waren, wat zou het dan een saaie plek zijn! In plaats daarvan zijn er allerlei soorten mensen.
Met verschillend gekleurde huid, haar en ogen, met unieke vaardigheden en talenten, en met verschillende soorten vaardigheden.
De Nationale Inclusieweek (NIW) is hier om ons eraan te herinneren dat de wereld bestaat uit een mozaïek van mensen die allemaal verschillende kenmerken,
eigenschappen, culturen, gaven en capaciteiten hebben.
Het is een prachtige, diverse en creatieve wereld om deel van uit te maken en dit is een goede reden
om dat te vieren!
Thema Nationale Inclusieweek 2023 – Onderneem actie, maak impact
Geschiedenis van de Nationale Inclusieweek
De Nationale Inclusieweek heeft een achtergrond die teruggaat tot het midden van de 20e eeuw, toen grote stappen werden gezet om muren tussen mensen af
te breken die op verschillen waren gebouwd, en in plaats daarvan hen erbij te betrekken.
Vanaf het besluit uit 1954 om de segregatie op scholen in de VS
te beëindigen tot de American with Disabilities Act (ADA) uit 1990 heeft het concept van de inclusie van mensen met verschillen zich in de loop der jaren
ontwikkeld.
De eerste viering van de National Inclusion Week vond plaats in 2013.
De dag begon toen de ledenorganisatie Inclusive Employers in Groot-Brittannië besloot
dat het tijd was om meer aandacht te vestigen op het onderwerp inclusie en diversiteit.
De Nationale Inclusieweek biedt werkgevers en organisaties een
breed scala aan mogelijkheden en middelen om na te denken (en te heroverwegen!) over hun cultuur en beleid.
Leden van de organisatie krijgen exclusieve
toegang tot verschillende bronnen en kunnen zich online voor het evenement inschrijven.
Elk jaar, terwijl de Nationale Inclusieweek wordt gevierd, concentreren de organisatoren van het evenement zich op verschillende thema's die licht werpen
en de aandacht vestigen op verschillende aspecten van het concept van inclusie.
Verschillende onderwerpen door de jaren heen omvatten thema's zoals:
• Wees jezelf, wees de beste die je kunt zijn
• Sluit aan voor opname
• Ieder, bereik er één
• Tijd om te handelen, de kracht van nu
Verbonden blijven met de steeds groeiende behoefte aan mensen met allerlei verschillen om erbij te horen, is een essentieel onderdeel van de moderne wereld.
En de Nationale Inclusieweek biedt een ideale gelegenheid om op allerlei manieren betrokken te raken en de prachtige realiteit te vieren van de manieren
waarop verschillen de wereld een betere plek maken!
Tijdlijn van de Nationale Inclusieweek
1954
Brown versus Board of Education (Kansas)
Het Amerikaanse Hooggerechtshof oordeelt dat ‘gescheiden maar gelijkwaardig’ onderwijs ongrondwettelijk was, waarmee in wezen een einde kwam aan de segregatie
op basis van huidskleur op scholen.
1973
In de VS wordt de Rehabilitation Act aangenomen
Deze wet garandeert burgerrechten voor mensen met een handicap, en vereist vooral accommodatie voor gehandicapte studenten op scholen.
1990
Americans with Disabilities Act (ADA) wordt aangenomen
De eerste alomvattende wet ter wereld over burgerrechten voor mensen met een handicap is ondertekend door president George HW Bush.
2011
Er wordt een inclusieve werkgeversorganisatie gevormd
Het samenbrengen van werkgevers in Groot-Brittannië die zich inzetten om inclusief te zijn.
2013
De eerste Nationale Inclusieweek wordt gevierd
Het eerste thema ‘Anders denken’ moedigt mensen aan hun denken te herkaderen.
Hoe de Nationale Inclusieweek te vieren
Op zoek naar manieren om deel te nemen aan de vieringen die verband houden met de Nationale Inclusieweek? Doe mee door creatief te zijn met ideeën voor
deelname aan de dag.

0  reacties

Cookie-instellingen