Politieke markt over Wmo en witgoedregeling

Begin

04-07-2023 om 20:00

Einde

04-07-2023 om 23:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

gemeentehuis, Raadhuisplein 3, 3331 BT Zwijndrecht

Agenda carrousels 4 juli

Agenda carrousels 4 juli
Aanvang 20.00 uur
Carrousel 1 – raadzaal – openbaar:
20.00 – 21.10 uur: Herijking Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO)
21.15 – 21.45 uur: Raadsvoorstel aanvullend budget Witgoedregeling
Carrousel 2 – vergaderzalen – openbaar
21.00-21.40 uur: Delegatiebesluit Omgevingswet
Dinsdag 4 juli 20.00 uur is de laatste politieke markt voor het zomerreces. In de carrousel wordt ondermeer gesproken over de
herijking van de Wmo en aanvullend budget voor de witgoedregeling.
U bent hierbij van harte welkom in het gemeentehuis van Zwijndrecht, Raadhuisplein 3. U kunt de vergaderingen ook volgen
via video- live verbinding op onze website
www.raadzwijndrecht.nl of de rechtstreek
se uitzending van één van de carrousels en
de raadsvergadering via ATOS TV.
Herijking Wet Maatschappelijk Ondersteuning (Wmo)
De raad wordt gevraagd de verordening Wmo vast te stellen die de huidige verordeningen maatwerkvoorzieningen Wmo en
Algemene voorzieningen vervangt.
Raadsvoorstel aanvullend budget Witgoedregeling
Op 7 februari 2023 heeft de raad de Witgoedregeling vastgesteld voor huishoudens die vanwege een laag inkomen ener
gietoeslag hebben ontvangen en wonen in een woning met energielabel D of lager. De
belangstelling voor de regeling blijkt groter dan werd verwacht. Met de huidige regeling
is er voor 750 huishoudens tegoed beschikbaar. In korte tijd hebben al meer dan 750
huishoudens zich geregistreerd voor een kadokaart.
Op verzoek van de raad komen we terug bij de raad met een voorstel voor het beschikbaar stellen van
aanvullend budget, zodat zoveel mogelijk huishoudens gebruik kunnen maken van de
Witgoedregeling en kunnen besparen op hun energierekening.
Agenda raadsvergadering
Aanvang 22.00 uur
Raadzaal – Openbaar – ATOS TV
1.
Opening
2.
Vaststelling agenda
3.
Vragenhalfuurtje voor raadsleden
4.
Terugkoppeling van het college
5.
Vaststellen besluitenlijst van 20 juni 2023
6.
Ter besluitvorming: hamerstukken
a. Jaarstukken
b. Aanpassing verordening
leerlingenvervoer
c. Verklaring van geen bedenkingen
woningbouw dorpsstraat 42
7.
Ter besluitvorming: debatstukken
a. Raadsvoorstel benoeming lid agendacommissie
b. Eerste bestuursrapportage
c. Raadsvoorstel Aanvullend budget Witgoedregeling
8.
Ter kennisname
a. Lijst toezeggingen, moties en schriftelijke vragen
b. Stukkenlijsten d.d. 4 juli 2023
9.
Sluiting

U kunt in de carrousel en raadsvergadering inspreken. U kunt zich hiervoor aanmelden
voor aanvang van de vergadering via griffie@zwijndrecht.nl. Op www.raadzwijndrecht.
nl vindt u de meest actuele informatie en kunt u de vergadering (ook achteraf) via video
live volgen. Eén van de carrousels en de raadsvergadering worden rechtstreeks live
uitgezonden op ATOS TV.

0  reacties

Cookie-instellingen