Informatiebijeenkomst zonnepark Kijfhoek

Begin

19-10-2022 om 19:00

Einde

19-10-2022 om 21:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

tennisvereniging TopSpinPlaza, Winkelhaak 11, 3335 KG Zwijndrecht

2 Scenario’s van bijeenkomst 2

2 Scenario’s van bijeenkomst 2
De Drechtsteden staan voor de uitdaging om in 2050 energieneutraal te zijn. Om aan deze ambitie te kunnen voldoen, moeten we meer duurzame energie opwekken.
Voor het gebied Kijfhoek is daarom een ontwerp voor een zonnepark gemaakt. Een groep omwonenden en andere belanghebbenden hebben hier hun reactie op gegeven.
Inmiddels zijn de ideeën getoetst en verwerkt in een nieuw conceptvoorstel. Op de informatieavond op woensdag 19 oktober wordt dit voorstel gepresenteerd
en gaan we graag in gesprek over de invulling van de vrije ruimtes in en rondom het park.
Programma
De informatieavond start om 19:15 uur met een presentatie en toelichting van de landschapsarchitect op het ontwerp. Daarnaast zijn er verschillende kraampjes,
waar meer uitleg gegeven wordt over het definitieve conceptontwerp, de invulling van de vrije ruimtes, de huidige status en de vervolgstappen.
Alle geïnteresseerden zijn op woensdag 19 oktober van harte welkom van 19.00 tot 21.00 uur. Deze sessie vindt plaats bij tennisvereniging TopSpinPlaza.
Aanmelden en meer informatie
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via
zonneparkkijfhoek@drechtseenergie.nl.
Op
https://denkmee.drechtstedenenergie.nl/zwijndrecht/kijfhoek
is meer informatie over het project te vinden, waaronder het voorstel van de landschapsarchitect, verslagen van de vorige bijeenkomsten en de veelgestelde
vragen en antwoorden.
Duurzaam Drechtsteden
Binnen de gemeente Zwijndrecht is het Uitwerkingsgebied zon Kijfhoek aangewezen als plek waar grootschalige opwek van zonne-energie mogelijk is. Burgercoöperatie
Drechtse Energie, Solarfields en Eneco hebben de handen inéén geslagen om hier een zonnepark te ontwikkelen. Dit willen zij doen in samenwerking met bewoners
en bedrijven uit de omgeving, waarvoor reeds twee bijeenkomsten georganiseerd zijn.

Cookie-instellingen