Triple P - Cursus positief opvoeden

Begin

12-10-2022 om 19:00

Einde

12-10-2022 om 21:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Langeweg 340, 3331 LZ Zwijndrecht

Wat is de Triple P oudercursus?

Wat is de Triple P oudercursus?
Triple P (Positief Pedagogisch Programma®) Oudercursus is een intensieve, wereldwijd erkende opvoedinterventie van acht weken voor ouders van kinderen
tot 12 jaar, die een scala aan opvoedvaardigheden willen leren. Deze ouders zijn geïnteresseerd in het stimuleren van een positieve ontwikkeling van hun
kind of maken zich zorgen over de gedragsproblemen van hun kind.
Het programma bestaat uit vier (2 uur durende) groepssessies met maximaal 12 ouders. Ouders doen oefeningen waarin ze leren wat de oorzaken zijn van ongewenst
gedrag van kinderen. Verder leren ze specifieke doelen te stellen en met behulp van strategieën de ontwikkeling van kinderen te stimuleren, om te gaan
met ongewenst gedrag en vooruit te plannen bij risicovolle situaties.
Vervolgens zijn er drie (15 tot 30 minuten durende) individuele telefonische consultaties om ouders persoonlijk te ondersteunen bij het zelfstandig oplossen
van problemen wanneer ze de vaardigheden thuis in de praktijk brengen. Tot slot komt de groep opnieuw bijeen om de voortgang te evalueren, te bespreken
hoe de veranderingen vastgehouden kunnen worden en de laatste vragenlijsten in te vullen.
Voor wie is de cursus bedoeld?
De Triple P oudercursus richt zich op ouders die zich zorgen maken over de lichte tot matige gedragsproblemen van hun kind of gewoon willen voorkomen dat
gedragsproblemen ontstaan. Ouders die deelnemen willen diverse opvoedvaardigheden leren die ze kunnen toepassen in verschillende situaties. Het is belangrijk
dat ouders in staat zijn aan alle acht sessies deel te nemen.
Welke onderwerpen worden behandeld in de sessies met ouders?
 Sessie 1: Positief opvoeden. Deze sessie biedt ouders een inleiding op positief opvoeden, inzicht in waarom kinderen zich gedragen zoals ze doen en hoe
doelen te stellen voor verandering. Vlak voor aanvang van de sessie overhandigen ouders de door hen ingevulde set van vragenlijsten.
 Sessie 2: Kinderen helpen zich te ontwikkelen. Tijdens deze sessie wordt besproken hoe een goede relatie met kinderen kan worden ontwikkeld en goed gedrag
kan worden gestimuleerd. Ook komen vier strategieën aan bod waarmee ouders hun kinderen nieuwe vaardigheden en gedrag kunnen aanleren.
Sessie 3: Omgaan met ongewenst gedrag. Deze sessie gaat over strategieën die ouders helpen om te gaan met ongewenst gedrag. Ouders leren ook stappenplannen
te ontwikkelen die gericht zijn op beter leren luisteren en op het omgaan met lastig gedrag zoals zeuren en ruzie maken. In de sessie hebben ouders de
gelegenheid om met deze stappenplannen te oefenen.
Sessie 4: Vooruit plannen. Deze sessie gaat over het benoemen van risicovolle situaties waarin het moeilijk is om goed te reageren en over hoe stappenplannen
‘vooruit plannen’ kunnen worden ontwikkeld om goed gedrag van het kind in risicovolle situaties te stimuleren (bv. boodschappen doen, klaarmaken voor school).
Tijdens deze sessie bereiden ouders zich ook voor op de telefonische consultaties.
Sessies 5-7: Toepassen van positieve opvoedstrategieën 1-3. Tijdens de telefonische consultaties geeft de professional feedback op de eerste set vragenlijsten
die het gezin voorafgaande aan de cursus heeft ingevuld. Ook gebruikt hij/zij het zelfregulerend feedbackmodel om ouders te helpen de uitvoering van hun
stappenplannen voor risicovolle situaties te evalueren. Aansluitend stellen ouders doelen op voor het verder bijschaven van hun stappenplannen.
Sessie 8: Programma-afsluiting. Ouders komen terug voor een laatste groepssessie om de voortgang te evalueren, te bespreken hoe de veranderingen vastgehouden
kunnen worden en plannen voor de toekomst te maken. Indien nodig worden doorverwijzingsmogelijkheden besproken.
Kosten: De Triple P oudercursus is gratis
Aanmelden: Dit kan via ons servicebureau door te bellen naar
0787708181 of door een e-mail te sturen naar
info@stzwijndrecht.nl

0  reacties

Cookie-instellingen