Samen zonnepark Kijfhoek ontwerpen

Begin

31-08-2022 om 19:00

Einde

31-08-2022 om 21:30

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

TopSpinPlaza, Winkelhaak 11, 3335 KG Zwijndrecht.

De Drechtsteden staan voor de uitdaging om in 2050 energieneutraal te zijn.

De Drechtsteden staan voor de uitdaging om in 2050 energieneutraal te zijn.
Daarom hebben de 7 gemeenten, de 2 waterschappen en de provincie
gezamenlijk de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 opgesteld.
Binnen de gemeente Zwijndrecht is het Uitwerkingsgebied zon Kijfhoek aangewezen als plek waar grootschalige opwek van zonne-energie mogelijk is. Burgercoöperatie
Drechtse Energie, Solarfields en Eneco hebben de handen inéén geslagen om hier een zonnepark te ontwikkelen. Dit willen zij doen in samenwerking met bewoners
en bedrijven uit de omgeving, voor wie op 22 juni jongstleden de eerste informatiebijeenkomst was.
Programma werksessie 31 augustus
Voor geïnteresseerden wordt op woensdag 31 augustus van 19.00 tot 21.30 uur een werksessie georganiseerd. Deze sessie vindt plaats bij tennisvereniging
TopSpinPlaza, Winkelhaak 11, 3335 KG Zwijndrecht.
De landschapsarchitect presenteert meerdere ideeën voor de inrichting van het uitwerkingsgebied. Daarna bespreken we in werkgroepjes de voor- en nadelen
van de verschillende ideeën, waarbij iedereen zijn of haar inbreng in de schetsen kan verwerken.
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via
zonneparkkijfhoek@drechtseenergie.nl.
Meer informatie
Inwoners die meer willen weten, kunnen terecht op
https://denkmee.drechtstedenenergie.nl/zwijndrecht/kijfhoek.
Uitwerkingsgebied Kijfhoek (bron: RES 1.0 Drechtsteden)

0  reacties

Cookie-instellingen