Alzheimer Café Zwijndrecht

Begin

03-08-2022 om 19:30

Einde

03-08-2022 om 21:30

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Swinhove, Plantageweg 3, 3333 GZ Zwijndrecht

Deze avond komt Sophia Manté als gastspreker

In het Alzheimer Café kunnen familie, vrienden, mantelzorgers en andere belangstellenden samen met de Alzheimerpatiënt, praten over ervaringen en belevenissen
in verband met deze sluipende ziekte. Ook hulpverleners zijn van harte welkom.
Deze avond komt Sophia Manté als gastspreker. Sophia is o.a. mantelzorgcoach en leert en helpt de naaste van mensen met dementie (mantelzorgers) om door
middel van allerlei eenvoudige oefeningen (rustige bewegingen/ademhalingsoefeningen etc.) weer grip op hun dagelijkse leven te krijgen naast de zorg voor
hun naaste met dementie. Sophia is zelf ervaringsdeskundig.   Na de pauze zal zij ook met u de besproken oefeningen gaan uitproberen zodat u kan ervaren
welke rust dit u kan bieden.
In het Alzheimer Café is er alle gelegenheid voor uw eigen vragen en voor onderling contact.
Ook zijn er tijdens dit café verschillende zorgprofessionals aanwezig aan wie u uw vragen kan stellen (o.a. een casemanager dementie, een mantelzorg ondersteuner
van Diverz, een medewerkers van het Vivera wijkteam, een sociaal makelaar  van DWZ en een welzijnscoach van de Swinhove Groep)
Dit alzheimer café is een samenwerking met: Alzheimer Nederland afd. Drechtsteden, De Swinhove Groep, SWOZ,/Diverz  MEE en het Vivera Wijk Team 
De entree is gratis, wel is een gift in de collectebus Alz Ned. voor het onderzoek zinvol!
Wij willen u vragen indien u corona gerelateerde klachten heeft thuis te blijven!--------------------------------------------------------------------------------
06-21126071
cvpoortvliet@swinhovegroep.nl

0  reacties

Cookie-instellingen