Gemeenteraad belegt inwonersavond over communicatie en participatie

Begin

01-06-2022 om 20:00

Einde

01-06-2022 om 21:30

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

gemeentehuis, Raadhuisplein 3, 3331 BT Zwijndrecht

Gemeenteraad geeft prioriteit aan communicatie met inwoners

Gemeenteraad geeft prioriteit aan communicatie met inwoners
Voor de gemeenteraad van Zwijndrecht is communicatie en participatie het belangrijkste thema in de komende raadsperiode. Maar… wat is voor
u goede communicatie. En op welke manier wilt u betrokken worden bij het reilen en zeilen van de gemeenteraad van Zwijndrecht? Wat kunnen we samen bedenken
en doen?
De gemeenteraad belegt een inwonersavond 1 juni in het gemeentehuis (Raadhuisplein 3) om deze vragen te beantwoorden. De avond duurt van 20.00 uur tot
21.30 uur.
Uw mening telt
“We gaan graag met u in gesprek over het de gemeenteraad kan omgaan met uw inbreng bij het maken van beleid. Waardoor krijgt u een positiever beeld van
de gemeente? Hoe wilt u door de raad betrokken worden bij ontwikkelingen in uw buurt of wijk? En op welke manier wilt u door de gemeenteraad geïnformeerd
worden over ontwikkelingen in deze gemeente? Al deze vragen zullen in die avond aan bod komen. Daarbij kunt u uw mening niet alleen met ons, maar ook met
uw mede-inwoners delen,” aldus de uitnodiging van de raad. Aanmelding is gewenst, graag vóór maandag 30 mei 2022 bij
griffie@zwijndrecht.nl

Cookie-instellingen